Usluga: STOČARSTVO » PRODAJA HRANE »

  • LIRA MIX D.O.O FABRIKA STOČNE HRANE I PREMIKSA (Preporuči)
    Loading...

    Adresa: irig :: Grad: IRIG :: Telefon: 022/ 461-200, 461-210

    D.O.O. IRIG-SRBIJA – Fabrika stočne hrane D.O.O. se bavi proizvodnjom kvalitetne hrane zaživotinje. Proizvodnu paletu za ishranu preživara sačinjavaju potpune smeše, dopunske smeše-superi i premiksi. Svi proizvodi iz proizvodne palete za ishranu preživ …