D.O.O. IRIG-SRBIJA – Fabrika stočne hrane

D.O.O. se bavi proizvodnjom kvalitetne hrane zaživotinje.
Proizvodnu paletu za ishranu preživara sačinjavaju potpune smeše, dopunske smeše-superi i premiksi. Svi proizvodi iz proizvodne palete za ishranu preživara su formulisani u skladu sa najnovijim standardima i saznanjima vezanim za nutritivne potrebe životinja. Poseban akcenat u sklopu ishrane preživara stavljen je na ishranu teladi i visoko mlečnih krava. Kod krava muzara visoke mlečnosti moguća je pojava različitih metaboličkih poremećaja usled neadekvatne ishrane – pri narušavanju funkcije varenja može doći do pojave ketoze, acidoze, laminitisa i drugih oboljenja izazvanih nepravilnom ishranom. Primenomnajkvalitetnijih hraniva, kao i njihovim pravilnim balansom napravili smo kvalitetne proizvode za ishranu visoko mlečnih krava (u tipu potpunih i dopunskih smeša kao i premiksa) koji spomenute probleme u proizvodnji svode na najmanju meru. Pored redovne kvalitetne proizvodne palete za ishranu svih kategorija preživara, spremni smo da ponudimo i posebno formulisane proizvode koji najviše odgovaraju vašim proizvodnim uslovima i proizvodnoj problematici.. Proizvodnu paletu za ishranu svinja sačinjavaju potpune smeše, dopunske smeše, dopunske smeše-superi i premiksi. Svi proizvodi iz proizvodne palete za ishranu svinja su formulisani u skladu sa standardima i saznanjima vezanim za nutritivne potrebe životinja. Poseban akcenat u sklopu ishrane stavljen je na ishranu najosetljivije kategorije – na prasad. Prasad u svojim prvim nedeljama života prolazi kroz kritične faze što je posledica još nerazvijenog enzimskog sustava za varenje (u uzrastu od oko 40 dana starosti dolazi do formiranja enzimskog sistema), nerazvijenog imunog sistema (imuni sistem na nivou imunoglobulina razvija se sa oko 4 meseca starosti), kao i posledica raznih stresnih situacija i infekcija raznim patogenima.Primenom najkvalitetnijih hraniva kao i njihovim pravilnim balansom napravili smo kvalitetne proizvode u ishrani prasadi) u tipu potpunih smeša kao i premiksa) koji spomenete probleme u proizvodnji prasadi svode na najmanju meru. Pored redovne kvalitetne proizvodnje palete za ishranu svih kategorija svinja, spremni smo da ponudimno i posebno formulisane proizvode koji najviše odgovaraju vašim proizvodnim uslovima i poizvodnoj problematici.

Na pravom ste putu sa proizvodima!
Proizvodnu paletu za ishranu živine sačinjavaju potpune smeše, dopunske smeše-superi i premiksi.
Svi proizvodi iz proizvodne palete za ishranu živine su formulisani u skladu sa najnovijim standardima i saznanjima vezanim za nutritivne potrebe novih hibrida. Prilikom sastavljanja proizvoda za ishranu živine polazilo se je i od određenih morfoloških i fizioloških specifičnosti živine – mala dužina organa za varenje, zadržavanje i varenje hrane kratko traje – oko 12 časova, sami fiziološki procesi varenja su mnogo intenzivniji – zbog toga je porast mnogo brži a iskorištavanje hrane bolje ( tovni pilići u prvih 6 nedelja uvećaju svoju telesnu masu za preko 50 puta uz konverziju ispod 2 kg. Iz tih razloga živina vrlo brzo pokazuje deficit u hranjivim materijama ukoliko se ne koriste kvalitetna koncentrovana i lako iskoristiva hraniva.
Primenom najkvalitetnijih hraniva, kao i njihovim pravilnim balansom napravili smo kvalitetne proizvode za ishranu živine (u tipu potpunih i dopunskih smeša kao i premiksa) koji omogućavaju postizanje proizvodnih rezultata u skladu sa najnovijim tehnološkim normativima.
Pored redovne kvalitetne proizvodne palete za ishranu živine, spremni smo da ponudimo i posebno formulisane proizvode koji najviše odgovaraju vašim proizvodnim uslovima i proizvodnoj problematici.
Na pravom ste putu sa proizvodima
!

http://www.liramix.rs

POŠTOVANI KORISNICI,

Vaše upite za firmu šaljite isključivo na e-mail adresu odabrane firme ili ih kontaktirajte putem telefona.

ISPRAVKE PODATAKA!

Molimo vlasnike firmi koji su se sami registrovali i upisali svoju uslugu da redovno ažuriraju svoje podatke.
Ukoliko primetite grešku kod vaše ili vama poznate firme, a niste u mogućnosti da je sami ispravite, molimo vas da nas kontaktirate OVDE.