Logopedski kabinet Novaković je specijalizovana ustanova za rad sa osobama sa govorno-jezičkim, senzo-motornim, socio-emocionalnim i kognitivnim smetnjama.
S obzirom da naš tim čine logopedi, specijalisti defektologije za ranu intervenciju u detinjstvu, somatoped, psiholog, pedijatar i pedagog naš rad je zasnovan na interdisciplinarnom pristupu, preciznoj dijagnostici i individualzovanom planu podrške svakom korisniku.
Osnovni princip našeg rada je saradnja stručnjaka i porodice u cilju ostvarivanja najboljih rezultata.

POŠTOVANI KORISNICI,

Vaše upite za firmu šaljite isključivo na e-mail adresu odabrane firme ili ih kontaktirajte putem telefona.

ISPRAVKE PODATAKA!

Molimo vlasnike firmi koji su se sami registrovali i upisali svoju uslugu da redovno ažuriraju svoje podatke.
Ukoliko primetite grešku kod vaše ili vama poznate firme, a niste u mogućnosti da je sami ispravite, molimo vas da nas kontaktirate OVDE.